Digitaliseringens utveckling kommer ha stor inverkan på samhällssektorer och samhällsaktörer i framtiden. Regionala målsättningar för hälso- och sjukvård idag är att skapa god hälsa på lika villkor för alla och kunna ge rätt förutsättningar för individen att ta ansvar för sin hälsa. Men med den växande digitala utvecklingen ställs hälsosektorn inför olika etiska utmaningar. De etiska aspekterna av digitalisering inom sjukvård var därför fokus när EU-representationen för den tyska regionen Hessen bjöd in till seminarium torsdagen den 21 september.

Då digitaliseringen kommit att utvecklas horisontellt över olika sektorer kan det vara av relevans för Småland-Blekinge-Halland att fortsätta sitt arbete med etiska aspekter inom fokusområden som e-Hälsa, den äldre befolkningens hälsa och personcentrerad vård. En region i Europa som inlett ett mer strategiskt utvecklingsarbete i att beakta ojämlikhet inom vården för att skapa regionalt mervärde är den tyska regionen Hessen.

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under vårterminen 2018 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid våra och andra lärosäten som en integrerad del av studieprogrammet. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med kommissionen, parlamentet, rådet och andra regionkontor, ges en god förståelse för arbetet inom EU.

2018 är utsedd till det europeiska kulturarvsåret, vilket innebär att det blir ett ökat fokus på kulturarvsbidrag till samhället. Kulturarv utgör en viktig del i den europeiska identiteten och ekonomin. Att lyfta fram Europas kulturskatter möjliggör ökad tillväxt och arbetstillfällen inom områden som turism, kultur, digitalisering och natur. Frågan är vilka kulturskatter som Småland-Blekinge-Halland vill visa omvärlden under 2018?  För chans till finansiering finns till projekt som ligger i linje med Europeiska kulturarvsårets visioner.