Kultur och kulturarv är områden som ofta anses vara lämpliga områden för strategiska investeringar på regional och stadsnivå. Men trots att investeringar i kultur kan öka attraktiviteten hos en stad eller region – för att öka turismen eller integrationen av unga och minoriteter – så återstår frågan hur sådana investeringar ska genomföras för bästa resultat. Projektet Culture for Cities and Regions, ett initiativ från EU-kommissionen finansierat genom programmet Kreativa Europa, syftar till att sammanställa vilka lärdomar som finns att hämta från tidigare projekt i unionens medlemsstater. Projektets verktygslådor för att ta del av dessa lärdomar finns nu, fritt tillgängliga för alla som planerar kommande kulturinvesteringar.

Den 30 maj deltog Brysselkontoret på nätverket Informal Baltic Sea Groups (iBSG) årliga konferens, i år på temat den framtida sammanhållningspolitiken. I en tid då EU står inför svåra utmaningar handlar det till stor del om hur vi kan göra mer med mindre. Från konferensen kan konstateras att förenkling, smart specialisering och finansiella instrument troligen kommer vara en del av svaret. 

Vill du hjälpa till att öka förståelsen för hur kommuner och regioner arbetar med internationella utvecklingssamarbeten? 

OECD genomför just nu en enkätundersökning riktad till kommuner och regioner för att bättre förstå hur och varför ni arbetar internationellt. Arbetet kommer att mynna ut i policyrekommendationer till alla medlemsländer - detta är därför ett gyllene tillfälle att påverka vår egen regering!

Om ni har tid och möjlighet att gripa detta tillfälle, fyll i enkäten som ni finner här. Det ifyllda dokumentet skickas senast 16 juni till Stefano.MARTA@oecd.org.