Har ni en projektidé som ni vill förverkliga inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020? Då ska ni komma till Bryssel den 20-24 november när nätverket ERRIN anordnar sin årliga Project Development Week (även känt som ERRIN Brokerage Week).

 

 

 

EU:s eget Almedalen-European Week of Regions and Cities-går av stapeln den 9-12 oktober. Deltagare kommer att få senaste nytt på flera politikområden och även finna vägar till finansiering och partners till projekt.

Mer information finner du här:

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm

Den 1 juli övertar Estland ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Prioriteringarna under Estlands ordförandeskap kommer att vara en öppen och innovativ ekonomi i Europa, ett säkert Europa, ett digitalt Europa samt ett inkluderade och hållbart Europa.

 

Estlands prioriteringar för ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under tredje och fjärde kvartalet 2017 är uppdelade i fyra kategorier:

• En öppen och innovativ ekonomi i Europa: Främja kunskapsbaserad tillväxt och konkurrenskraft genom att stötta EU:s fyra friheter; Fri rörlighet av varor, tjänster, människor och kapital.

• Ett säkert Europa: Arbeta tillsammans i unionen för att säkerställa medborgarnas säkerhet och agera enat på den globala arenan för att främja fred, välstånd och stabilitet.

• Ett digitalt Europa: Tillvarata teknologiska framsteg för att främja medborgare, företag och offentlig sektor.

• Ett inkluderande och hållbart Europa: Stödja lika möjligheter i Europa för att säkerställa högkvalitativ utbildning och sysselsättning.

Här kan du läsa mer om Estlands prioriteringar

https://www.eu2017.ee/