Nu sätts ramarna för hur digitalisering av europeisk hälso- och sjukvård ska gå till och alla inspel behövs. Detta var ett av huvudbudskapen från högnivådebatt på temat tidigare i veckan. Småland-Blekinge-Halland har därmed ett gyllene tillfälle att påverka och bidra till utvecklingen av framtida EU-policy för digital hälso- och sjukvård.

”This is it” skriver den europeiska ungdomsorganisationen för livslångt lärande (LLLP) och hänvisar till EU-kommissionens ordförande Junckers uttalande om visionen med ett 9 gånger mer ambitiös EU-program för livslångt lärande (Erasmus+). Uttalandet följer den politiska viljan från bl.a. Frankrike, Italien och Belgien om en konsekvent ökning av Erasmus+ programmets budget. I en nyligen lanserad kampanj utmanar LLLP det redan ambitiösa målet och föreslår en tiofaldig ökning av Erasmus+. Delar Småland-Blekinge-Hallands aktörer visionen om ett betydligt mer omfattande Erasmus+? Eller finns det andra synpunkter kring utvecklingen av EU:s program för livslångt lärande? Nu finns möjligheten att skriva under, eller ge input, till LLLP:s position om ett 10 gånger starkare program.

Digitaliseringens utveckling kommer ha stor inverkan på samhällssektorer och samhällsaktörer i framtiden. Regionala målsättningar för hälso- och sjukvård idag är att skapa god hälsa på lika villkor för alla och kunna ge rätt förutsättningar för individen att ta ansvar för sin hälsa. Men med den växande digitala utvecklingen ställs hälsosektorn inför olika etiska utmaningar. De etiska aspekterna av digitalisering inom sjukvård var därför fokus när EU-representationen för den tyska regionen Hessen bjöd in till seminarium torsdagen den 21 september.

Då digitaliseringen kommit att utvecklas horisontellt över olika sektorer kan det vara av relevans för Småland-Blekinge-Halland att fortsätta sitt arbete med etiska aspekter inom fokusområden som e-Hälsa, den äldre befolkningens hälsa och personcentrerad vård. En region i Europa som inlett ett mer strategiskt utvecklingsarbete i att beakta ojämlikhet inom vården för att skapa regionalt mervärde är den tyska regionen Hessen.