Antibiotikaresistens är ett globalt växande hot som utgör en stor börda för samhället,
ekonomin samt hälso- och sjukvården. Då det i Småland-Blekinge-Halland finns ett uttalat intresse från hälso- och sjukvården, samt kärnkompetenser och starka varumärken inom jordbruks- och livsmedelsnäringen kan kommissionens nya handlingsplan för återhållsam användning av antibiotika vara en fråga av stort mervärde. 

På bara en dag gick Brysselkontoret från två till fem medarbetare. Som vanligt tar Småland Blekinge Halland emot två praktikanter, i höst är det Nina Johansson och Karl Andersson. De börjar samtidigt som Adam Andersson, vikarie för Anna Nilsson.

Karl kommer senast från Linnéuniversitetet i Växjö och har där studerat internationell samhällsvetenskap med statsvetenskap, men har även bakgrund som praktikant vid det Kanadensiska parlamentet.

Nina har studerat det politiska kandidatprogrammet vid Lunds Universitet och har tidigare erfarenheter av regionsverksamhet genom arbete för Region Gävleborg.

Adam Andersson kommer närmast från Europa Direkt Halland, och har även värdefulla kunskaper från EU-arenan efter att ha praktiserat ett halvår på Västra Götalandsregionens Brysselkontor.

Vi ser verkligen fram emot en spännande och lärorik höst! 

 

Nya medarbetare
Nya medarbetare

Plastens framtida roll är en fråga som kommer vara högst aktuell under den kommande tiden. Plast är en av fem prioriteringar i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och för närvarande arbetar EU-kommissionen på ta fram en plaststrategi. Eventuellt kommer det vara möjligt att lämna synpunkter under hösten 2017. För Småland-Blekinge-Halland har initiativet betydelse både för de många företag inom plastindustrin, likväl som för miljön och våra kuster.