Regeringens EU-prioriteringar har offentliggjorts och innehåller tre huvudpunkter och ett antal andra förhandlingsfrågor: 1. Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, 2. En mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt 3. En solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld. Prioriteringarna är inte direkt relaterade till Småland-Blekinge-Halland, men är av stort allmänt intresse eftersom de utgör grund för regeringens förhandlingar inför den kommande programperioden. 

Prioriteringarna finns att läsa här.

Andra viktiga förhandlingsfrågor utöver prioriteringarna finns att läsa här.

Är du eller känner du någon som har idéer för att lösa några av världens sociala, kulturella och miljörelaterade utmaningar? För unga kreativa och entreprenörer arrangerar nu brysselbaserade KEA (rådgivning/policyutveckling) tävlingen b.creative challenge, medfinansierad av EU. I potten ligger förutom pengar hjälp med att både marknadsföra och realisera sina projektidéer.

Under 2017 kommer ett stort antal utlysningar att göras inom två av EU:s sektorsprogram: Life och Erasmus+. För den som söker finansiering till projekt inom utbildning, ungdom eller miljö är det därför viktigt att känna till årets deadlines.