Är din region en av dem som kan dra fördel av EU:s initiativ och utlysningar för att stärka livsmedelskedjan? Även om mycket av EU:s arbete med att stärka livsmedelskedjan riktar sig till traditionellt jordbruk, finns det utrymme för regionaktörer att dra nytta av EU:s Food2030 agenda och de finansieringsmöjligheter som tillkommer. Mycket tyder på att EU:s vision om att arbeta efter principen att ”utvinna mer av mindre” kommer innebära att fler tvärsektoriella projekt blir möjliga och viktiga för den regionala utvecklingen. I denna artikel blickar vi framåt och ger en överblick kring både policyutveckling och finansieringsmöjligheter 2018 inom området för utveckling av livsmedelskedjan, från jord till bord.  

I våra regioner pågår arbetet med kompetensförsörjning med flertal nationella och internationella projekt som på sikt kan marknadsföras som goda exempel på Brysselarenan. I och med lanseringen av EU:s kompetensagenda (2016) och nya utlysningar inom Erasmus+ kopplade till kompetensförsörjning kommer vi på Brysselkontoret att delta på informationsträffar och aktiviteter under nästa vecka som är veckan för yrkeskompetenser och veckan för livslångt lärande.

Den 24 oktober presenterades EU-kommissionens arbetsprogram för 2018, vilket innehåller föreslag till prioriteringar som EU ska fokusera på under det kommande året. Huvudinriktningarna är ”ett mer enat, starkare och demokratiskt EU”. Likt föregående arbetsprogram bygger det dels på Junckers 10 prioriteringar, men är sedan uppdelat i olika initiativ och förslag.