I december lanserade arbetsgruppen för digitala plattformar inom NECStouR, Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism, en ny deklaration om digitalisering och delningsekonomi inom turismnäringarna: Barcelonadeklarationen. Deklarationen sammanfattar synen hos ett av EU:s största nätverk inom turismfrågorna på några av näringarnas största utmaningar och möjligheter.

Mitt namn är Timothy Bergfalk och jag är sedan 30 januari praktikant här vid Småland Blekinge Halland South Sweden.

Samhällets behov av plaster är stort. Cirka 40% används av förpackningsindustrin, 20% inom byggbranschen och 10% av bilindustrin. Utmaningar som behöver adresseras är att stor andel av den plast som produceras kommer från nytt fossilt material och mycket lite är återvunnet. Det finns också svaga ekonomiska incitament att återvinna plaster. Detta medför stora utsläpp av växthusgaser med skador för miljön. Även marina miljöer skadas av plasterna. Mot denna bakgrund planerar EU-kommissionen för en ny strategi som tar sikte på att återvinna plaster till att bli en del av den cirkulära ekonomin. En summering finner ni här. Strategin väntas att komma under slutet av 2017.